Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Markus Koch c2836688d1 doc: Add arrow on architecture drawing 2 lat temu
display display: Add new splashscreen 2 lat temu
doc doc: Add arrow on architecture drawing 2 lat temu
ioc Fix more bugs 2 lat temu
keyboard keyboard: Fix ring buffer for printer packet forwarding 2 lat temu
printer Add printer scripts 2 lat temu
.gitignore ioc: bootloader: Disable LED, add X and Z commands, clean up 2 lat temu
README.MD Add links to blog posts 2 lat temu

README.MD

Brother LW-35 Modernization

Drivers, firmware and tools used in my LW-35 electronic typewriter modernization.

For documentation, see my Vlog series: