Fork of git@bananach.space:lifomapserver.git
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
Markus Koch 76570e5369 htdocs: Remove beta label from train geogson filenames 1 maand geleden
htdocs htdocs: Remove beta label from train geogson filenames 1 maand geleden
lifo-dijkstraserv@faa5d7ca4b Update to latest lifo-dijkstraserv 9 maanden geleden
scripts scripts: Modify map script to download and convert all available maps 1 maand geleden
.gitignore Update gitignore to exclude .json files in scripts/ 2 jaren geleden
.gitmodules lifo-dijkstraserv: Update repository URL 7 maanden geleden